Plan på höghus vid Telefonplan sågas

Byggplanerna för Telefonplan i södra Stockholm är en komplicerad och sällsynt långdragen historia. 2006 presenterades ett förslag på en jättelik skyskrapa ritad av stjärnarkitekten Gert Wingårdh. Planen omarbetades och blev ännu mer grandios. Istället för en skulle två superskrapor byggas.

Men det hela kom av sig efter en våg av protester. Länsstyrelsen och Försvarsmakten satte sig på tvären. Den rådgivande instansen Skönhetsrådet i Stockholms stad avfärdade projektet som effektsökeri.

För en tid sedan presenterade Stockholms stad en ny och något mer behärskad plan som omfattar sju höghus på mellan 10 och 32 våningar. Även denna gång skakar Skönhetsrådet på huvudet. I ett remissyttrande avstyrker man nu ”bestämt” förslaget till detaljplan.

– Man har sågat de här pinnarna i bitar så att det ser ut som ett kubbspel. Men tanken verkar vara att det ska handla om samma volymer som tidigare. Platsens förutsättningar är väldigt goda. Kvarteren är otroligt trivsamma. Från vårt perspektiv är det märkligt att man inte utgår från det och tar med sig de värdena i den nya bebyggelsen, säger Henrik Nerlund, sekreterare i Skönhetsrådet.

Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund.Foto: Roger Turesson

Han menar att det gatusystem som ingår i förslaget ser ganska bra ut.

– Grundanalysen av hur man kopplar ihop de befintliga stadsdelarna med en ny stadsdel vid tunnelbanan är helt rätt. Men sen lägger man på de här enorma höga höjderna. Det slår sönder trivseln. Både vind- och solstudier visar att man inte kommer att vilja vistas här eftersom det kommer att vara så otrevliga förhållanden i gatumiljön, säger Henrik Nerlund och syftar på att höga hus skapar stora skuggpartier och river ner turbulens till marknivå.

Han konstaterar att Skönhetsrådet inte är motståndare till höga hus, förutsatt att de placeras på rätt plats.