Jongeren die bromfietser in elkaar sloegen, worden vervolgd voor poging doodslag (Lommel)

Lommel

De jongeren die begin deze maand een bromfietser in elkaar schopten in Lommel worden vervolgd door het parket voor poging tot doodslag. Dat zei burgemeester Bob Nijs (CD&V) op de gemeenteraad na vragen over vechtpartijen. “We zullen jongeren die regelmatig betrokken zijn bij dit soort incidenten een bestuurlijk plaatsverbod opleggen.”

Geert Van Baelen

Het onderwerp werd aangekaart door Samen Vooruit-oppositieraadslid Ersin Kemaldar. Hij wou weten hoe beleid omgaat met deze uitwassen van zinloos geweld en welke maatregelen worden genomen. Hij verwees onder andere naar de vechtpartij van twee weken geleden waarbij een 17-jarige bromfietser in elkaar werd geslagen door drie andere tieners. Het filmpje van de brutaliteiten ging viraal.

LEES OOK. Na heftige beelden van bromfietser die in elkaar geslagen wordt: politie pakt twee tieners en minderjarige op

“En die beelden waren huiverend, gingen mijn voorstellingsvermogen te boven”, reageerde burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Na eerdere incidenten zijn afgelopen zomer al extra maatregelen genomen in de uitgaansbuurt zoals bijkomende patrouilles, het opstellen van meer openbare verlichting en een vervroegd sluitingsuur voor bepaalde zaken. De uitbaters hebben hier volop aan meegewerkt, wat volgens de politie het aantal incidenten deed dalen met 80 procent. Het is dan dubbel jammer dat we recent met deze extreme graad van geweld werden geconfronteerd.”

Poging tot doodslag

De burgemeester stelde dat naar aanleiding van dit geweld is samengezeten met de politie. “De daders van de vechtpartij worden vervolgd door het parket voor poging tot doodslag. Dat is niet niks. We moeten ook durven stellen dat het een kleinere groep van jongeren is die het verpest voor de anderen. We gaan hen in kaart brengen. We hebben advies ingewonnen, en we kunnen jongeren die regelmatig betrokken zijn bij dit soort incidenten een bestuurlijk plaatsverbod opleggen.”

“Afhankelijk van de ernst van de feiten kunnen we iemand een maand de toegang ontzeggen. Wie dat verbod schendt, kan dan bestuurlijk worden aangehouden, zelfs zonder dat op dat moment sprake is van feiten.” Dit verbod kan met twee maanden worden verlengd. “Sowieso wordt op voorhand een hoorzitting georganiseerd waarbij in geval van minderjarigen ook de ouders worden betrokken. We zijn nog volop aan het uitwerken hoe we dit op de juiste manier kunnen gebruiken als een streng instrument om zinloos geweld te beteugelen.”

Preventief

Burgemeester Nijs ging ook in op het ruimere preventief kader. “In onze stad is er ook een jongerenwelzijnsoverleg waarin partners zoals het JAC, Overkop, CAD en het Huis van het Kind mee aan tafel zitten. Dit om net zoals in onze jeugdraad te bekijken hoe we met deze thema’s moeten omgaan. Daarnaast is er ook nog het scholenprotocol, een overeenkomst tussen de scholen, de politie, de stad en het parket. Hier worden afspraken gemaakt rond het aanpakken van incidenten en het opvangen van de slachtoffers. Ook het kader voor controles op drugs zit hierin vervat. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Corona maakte het onmogelijk, maar binnenkort is er overleg over nieuwe acties.”

Schepen van jeugd Peter Vanderkrieken (CD&V) wees op het belang van voortdurend overleg. “Ons Overkop-huis dat recent een jaar bestond, is één van de drukst bezocht in de regio wat het belang aantoont van een plek waar jongeren na school een luisterend oor vinden.”