Jeff Hoeyberghs (62) in beroep tegen celstraf van 10 maanden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie: “Eerste rechter deed aan politiek” | Gent

GentPlastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (62) is in beroep gegaan tegen het vonnis waarin hij werd veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie. Dat deed hij volgens de rechter in eerste aanleg tijdens een lezing in 2019 in een auditorium aan de UGent voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) over vrouwen. “Dat vonnis moet weg, moet vernietigd worden”, sprak zijn advocaat Hans Rieder.

Tijdens een lezing voor de conservatieve studentenclub KVHV aan de Gentse universiteit deed plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (62) in december 2019 enkele opmerkelijke uitspraken. Zo bestempelde hij vrouwen onder andere als lui. “Ze willen de privileges van de mannelijke bescherming en geld, maar ze willen hun benen niet meer opendoen. Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”, zei hij toen.

KIJK. De seksistische uitspraken van Jeff Hoeyberghs waar het allemaal om draait

1.489 klachten

Hij zei daarnaast ook dat vrouwen niet geschikt zijn als wetenschapper, en dat kinderen van alleenstaande moeders voor problemen zorgen. “Daarmee zitten de gevangenissen, de psychiatrische instellingen en de afkickcentra vol.” Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beweerde dat er na de lezing 1.489 klachten binnenkwamen. “Normaal gezien krijgen we dat aantal jaarlijks binnen. Hoeyberghs heeft zich in zijn twee uur durend betoog seksistisch, minachtend en vrouwonvriendelijk geuit tegenover de vrouw. Dit brengt schade toe aan zowel naar de vrouwen individueel, als aan de maatschappij in het algemeen.” Het instituut vroeg per klacht een schadevergoeding van één euro. Ook de UGent stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 1.000 euro.

Het openbaar ministerie sloot zich in eerste aanleg aan bij de pleidooien van de burgerlijke partijen. “Hoeyberghs spoorde zijn jonge mannelijke publiek aan tot vrouwonvriendelijk gedrag met haatdragende en vernederende uitspraken tegenover vrouwen. Bovendien beschikt hij niet over enig schuldinzicht.” De correctionele rechter nam begin januari van vorig jaar ruim zijn tijd om zijn vonnis toe te lichten. “Het is als arts uw taak om mensen te helpen, niet om geweld tegenover vrouwen in de hand te werken. Bovendien is er een absoluut gebrek aan schuldinzicht, wat duidelijk bleek uit de herhaling van haatdragende uitspraken tegenover de pers. Volgens de beklaagde zijn vrouwen hysterische, zwakke, domme en vuile wezens die bescherming zoeken bij mannen. Ze zijn er om mannen seksueel te bevredigen en huishoudelijke taken te doen”, zei de rechtbankvoorzitter. “Dit crimineel gedrag vormt een bedreiging voor een vreedzame samenleving.”

Hoeyberghs werd veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 8.000 euro. Verder kreeg hij ook een verbod van vijf jaar om openbare ambten te vervullen en diende hij een schadevergoeding van 1.489 euro te betalen aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en 1.000 euro aan de UGent. Tegen deze beslissing ging Hoeyberghs in beroep. De zaak werd dinsdagmiddag uitgebreid behandeld. Volgens zijn advocaat Hans Rieder is het duidelijk: “Het vonnis moet vernietigd worden.”

“Rechter ging bevoegdheid te buiten”

“De rechter heeft misbruik gemaakt van de macht die hem gegeven is. Hij ging zijn bevoegdheid te buiten. Hij heeft gehandeld vanuit zijn eigen denkwereld, maar zoiets hoort niet thuis in een vonnis. Vijf maanden effectief voor het houden van een toespraak aan de universiteit. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. De rechter heeft een politieke beslissing genomen, dat is heel ernstig”, pleitte Rieder. “Het komt erop neer dat de rechter zegt ‘gij dwaze katholieke conservatief, gij verstaat niets van het leven, wij de linkse intelligentsia zullen het u zeggen’.”

Nog volgens Rieder zijn de uitspraken van Hoeyberghs louter meningen, uitspraken over niet-bestaande personen om iets duidelijk te maken of ervaringen uit zijn eigen werkervaring. Zo zei hij over het autisme van Greta Thunberg het volgende: “Da’s het Foetal Alcohol Syndrome. Als ge zuipt tijdens de zwangerschap, da’s wat ge krijgt. Er zijn er veel he. Ik herken ze zo he, al mijn autistische vrouwelijke patiëntes, en hun ma (drinkbeweging met hand), ja ja, allemaal!’.

“Dat heeft niks met seksisme te maken”, aldus de advocaat. “Mag hij dat niet zeggen misschien? Mag je van de vrouwen niet meer zeggen als ze iets mis doen? Alsjeblief. Dat is niet het reduceren tot geslachtelijke kenmerken zoals de wet vereist”, aldus Rieder. Het openbaar ministerie vroeg in een kort betoog om het aanvankelijke vonnis te bevestigen.

“De meeste vrouwen deugen”

Hoeyberghs zelf kreeg het laatste woord. Bij aanvang van de zaak liet hij al duidelijk verstaan dat hij iets voorbereid had. In een luide en energiek e monoloog liet hij duidelijk verstaan niet gediend te zijn met de manier waarop hij behandeld werd. “Ik ben niet zomaar een passieve doorspeelbal he. Al die leugens die verspreid zijn over mij, die zijn nu doorprikt. Ik ben al meer dan 35 jaar chirurg en laat het duidelijk zijn: ik discrimineer niet. Ik polariseer niet op basis van geslacht, gender, huidskleur of levensbeschouwing. Ik kijk enkel naar één ding: deugt ge, of deugt ge niet. Steek het in uw koker: ik ga ervan uit dat de meeste vrouwen best wel deugen.”

KIJK. Hoeyberghs na zijn veroordeling: “Ben niet vrouwonvriendelijk”